Ion Grigorescu (b. 1945)
"Pământul" (1976 ?, România)
""Pământul" (1976 ?, România) - title means "Earth"