Ion Grigorescu (b. 1945)
"Mimică" (1976 Bucureşti, România)
""Mimică" (1976 Bucureşti, România) - title means "Mimic"