Ion Grigorescu (b. 1945)
"Dialog cu Ceauşescu" (1978 Bucureşti, România)
""Dialog cu Ceauşescu" (1978 Bucureşti, România) - title means "Dialog with Ceauşescu"